Cuộc thi tìm kiếm và đào tạo doanh nhân thế hệ mới

“Doanh nhân Phượng Hoàng” là cuộc thi tìm kiếm và đào tạo doanh nhân thế hệ mới; là tinh hoa và hạt giống “Phượng Hoàng”, với sứ mệnh kinh doanh vì lợi ích cộng đồng, vì sự phát triển của đất nước và sự thịnh vượng cho cổ đông.

Chương trình hướng tới hàng nghìn doanh nghiệp tiềm năng và trên đà tăng trưởng mạnh mẽ; từ đó chọn ra những hạt giống tinh hoa được các chuyên gia của FIBO CAPITAL huấn luyện chuyên sâu & cấp vốn đầu tư.

Download Profile Xem thêm

Doanh nhân Phượng Hoàng lựa chọn 10 doanh nghiệp top đầu và FIBO CAPITAL cam kết cấp vốn và
đồng hành xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp.

Cập nhật những tin tức mới nhất về cuộc thi và các hoạt động bên lề

Bao gồm chuyên gia đầu ngành và các founder, chủ tịch, CEO,... của các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam

NGƯỜI SÁNG LẬP HỆ SINH THÁI CẤY NỀN  
CHỦ TỊCH QUỸ ĐẦU TƯ FIBO CAPITAL VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC QUỸ ĐẦU TƯ  FIBO CAPITAL VIỆT NAM 
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC QUỸ ĐẦU TƯ FIBO CAPITAL VIỆT NAM
CHUYÊN GIA KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  

Tổng giá trị đầu tư hấp dẫn lên đến 9 tỷ đồng, được xây dựng và đồng hành chiến lược

3 tỷ đồng là cam kết đầu tư cho Top 1, được đồng hành xây dựng chiến lược và IPO sau 3 năm

Cam kết đầu tư 1 tỷ đồng/ 1 Phượng hoàng, được đồng hành xây dựng chiến lược và hỗ trợ chiến lược IPO

Cơ hội đầu tư 500 triệu đồng/ 1 Phượng hoàng, xây dựng và đồng hành chiến lược. Hỗ trợ gọi vốn

Thời gian nhận hồ sơ từ 1/9/2021 đến 1/11/2021